מתקשים בתשלום המשכנתא? נדלן ישראל

מתקשים בתשלום המשכנתא?

מתקשים בתשלום המשכנתא?

הבנק יבדוק אם אתם זכאים לסיוע מהמדינה, ועדת השרים לחקיקה אישרה את הצעת החוק שיזם ח"כ איתן כבל בשיתוף עמותת "ידיד" מטרתו לתקן את העיוות הקיים כיום בחוק ומביא לפגיעה בחייבים כבל: כשמדברים על סולידאריות חברתית מדברים על הדברים האלה".

הצעת חוק חדשה, לפיה תינתן ללווה משכנתא, נגדו פתח הבנק בהליכי עיקול הזדמנות לפנות לסיוע של ועדה מיוחדת המשותפת למשרדי השיכון האוצר והבנק, עברה היום (ב') בוועדת השרים לחקיקה . את ההצעה יזמו ח"כ איתן כבל בשיתוף עמותת ידיד. לדברי כבל: "מדובר בהצעת חוק חברתית שהיא חלק משורת הצעות חוק אותן אני מתכוון להניח במושב הזה. המהות של החוק היא לאפשר ללווים שנקלעו למצוקה כספית הזדמנות הוגנת להימנע מהתרסקות. כשאומרים סולידאריות חברתית ואמפתיה, מתכוונים בדיוק לדברים האלה".
מטרת הצעת החוק היא לתקן עיוות הקיים בדין הנוכחי, אשר מביא לפגיעה מיותרת בחייבים אשר נקלעו למצוקה בהחזרי הלוואות לדיור, כמו גם לעומס מיותר על מערכת ההוצאה לפועל. הצעת החוק מיועדת לסייע לבעלי משכנתא אשר חלקה כולל השתתפות של משרד השיכון, ואשר נקלעו למצוקה ואינם יכולים לעמוד בתשלום החודשי השוטף שלה.

לפי הדין כיום, בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב–1992 (להלן – חוק הלוואות לדיור) קבוע הסדר המאפשר ללווה לפנות לוועדה המיוחדת בבקשה להקל בתנאי פירעון ההלוואה בהתאם למצבו הכלכלי. זכות זו שבידי הלווה מנותקת כיום, מבחינה פרוצדוראלית, מזכותו של הנושה לפתוח בהליכי ביצוע המשכנתה בהוצאה לפועל. התוצאה היא כי לווים רבים מוצאים עצמם במצוקה מיותרת, בגדרה הם נאלצים לפנות לוועדה המיוחדת רק לאחר שנפתחו נגדם הליכים בהוצאה לפעול, המעמידים אותם בסכנת פינוי.
על כן, מוצע כי זכותו של הבנק לפתוח בהליכי ביצוע משכנתה תהא כפופה למתן הזדמנות מהותית ללווה לפנות בבקשת סיוע לוועדה המיוחדת. כך אפשר שיימנעו בקשות ביצוע רבות משום שתתקבלנה החלטות מידי הועדה המיוחדת המייתרות את הגשת בקשות הביצוע. מוצע להחיל את ההסדר לעיל, בשינויים המחויבים, אף במקרים בהם קיבל הלווה הלוואה שאינה מקופת המדינה – ובכך לקבוע עיגון בדין לנוהג של הפעלת ועדות חריגים, אשר פועלות ממילא בכל הבנקים.
בעמותת "ידיד" מברכים על החלטת ועדת השרים ואומרים כי מדובר בסנונית ראשונה של הצעות חוק שמטרתן לחייב גופים ציבוריים וממשלתיים לספק מידע אמיתי ובזמן ללקוחותיהם, אזרחי המדינה.

 

 

בלוגים
מה חדש במגמה

בלוגים קשורים

הירשם לניוזלטר

קבל חדשות אחרונות ועדכן

ניוזלטר BG