משכנתא הפוכה נדלן ישראל

משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה

במקרים רבים מתקשים דיירים לנצל את נכסיהם הפרטיים לשם יצירת הון או מימון הלוואותיהם , למרות שברשותם נכסים המסוגלים להניב הכנסות ראויות.

לשם כך נועדה פנסיה הפוכה המיועדת למבוגרים המעונינים לייצר הכנסה מדירתם בעוד הם שוהים בה או לחלופין עוברים לבית אבות.

מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה היא קבלת הלוואה תמורת משכון הנכס בו האדם מתגורר, כל עוד הוא ממשיך להתגורר בנכס. ההלוואה יכולה להינתן באמצעות תשלום אחד או תשלום חודשי לאורך משך זמן התגוררות הדייר בדירה. את המשכנתא ההפוכה אין צורך להחזיר במשך תקופה זו.

מהו מועד החזרת המשכנתא?

מועד החזרת המשכנתא הוא מועד סיום ההתגוררות בדירה של הדייר מסיבות שונות כמו מעבר לדיור מוגן או בית אבות או בגין פטירה. ההפרש המתקבל ממכירת הנכס מקוזז מן ההלוואה הנותרת ומוחזר לבני המשפחה בעת מכירת הדירה.

מהם הבטחונות הדרושים?

בניגוד למשכנתא רגילה, הרי שבמשכנתא הפוכה אין צורך בערבים או בבדיקת מצבו הפיננסי של הלווה, כיוון שהדירה לבדה מספיקה לשם הענקת ההלוואה.

מהם הפרמטרים הרלוונטיים בחישוב משכנתא הפוכה?

הפרמטרים הנכללים לצורך חישוב גובה המשכנתא ם גיל הלווה וערך הדירה. ככל שגיל הלווה מבוגר יותר וערך הדירה גבוה יותר, כך יעלה גובה המשכנתא ההפוכה. גובה התשלומים מותאם על ידי עיתוי התשלומים וגובה הריבית המשפיעה אף היא על חישובם.

הבעלות בדירה:

בעת מישכון הדירה, הדירה אינה עוברת לידי המלווה, אלא מיועדת למגורים כל עוד הלווה מתגורר בה.חישוב החזר המשכנתא מחושב רק בעת מכירת הדירה על ידי הלווה. אולם, בשל סידור זה, על הלווה לדאוג לאחזקת הדירה במצב תקין כולל שיפוצים, תיקונים,ביטוח הדירה ותשלום מיסי העיריה.

 

 

 

בלוגים
מה חדש במגמה

בלוגים קשורים

הירשם לניוזלטר

קבל חדשות אחרונות ועדכן

ניוזלטר BG